ThanhBinhAuto khai trương chi nhánh thứ 3 tại Đà Nẵng, 142 đường 2 tháng 9 - MH 26624

Giá: Liên hệ

Tình trạng: Call

ThanhBinhAuto khai trương chi nhánh thứ 3 tại Đà Nẵng, 142 đường 2 tháng 9 Ngay gần cây xăng trên đường 2/9, gần ngã ba đường 2/9 và đường Phan Thành Tài, rất dễ tìm, đỗ xe thoải mái cả...

ThanhBinhAuto khai trương chi nhánh thứ 3 tại Đà Nẵng, 142 đường 2 tháng 9

 

Ngay gần cây xăng trên đường 2/9, gần ngã ba đường 2/9 và đường Phan Thành Tài, rất dễ tìm, đỗ xe thoải mái cả trong nhà và ngoài đường, 10 xe cùng lúc cũng được

ĐT : 0236 3621345 - 0236 3621346

ĐT : 0912 595 664 

http://thanhbinhauto.com/admin/uploadpicture/ban-do-142.jpg


 

http://thanhbinhauto.com/admin/uploadpicture/142.jpg