Đồng loạt khai trương 3 chi nhánh ThanhBinhAuto - MH 26629

Giá: Liên hệ

Tình trạng: Call

Đồng loạt khai trương 3 chi nhánh ThanhBinhAuto Đồng loạt khai trương thêm 3 chi nhánh mới ThanhBinhAuto tại Hà Nội , Đà Nẵng và TPHCM Hà Nội : ThanhBinhAuto Tây Hồ , ...

Đồng loạt khai trương 3 chi nhánh ThanhBinhAuto

Đồng loạt khai trương thêm 3 chi nhánh mới ThanhBinhAuto tại Hà Nội , Đà Nẵng và TPHCM  


Hà Nội :
ThanhBinhAuto Tây Hồ , 
428c Lạc Long Quân , Tây Hồ, Hà Nội
ĐT : 0913510033
http://thanhbinhauto.com/26619/detail-50-Tung_bung_khai_truong_ThanhBinhAuto_Tay_Ho_,_Ha_Noi.htm

--
Đà Nẵng :
ThanhBinhAuto 2/9 ; 
142 đường 2 tháng 9, Hải Châu, Đà Nẵng
ĐT : 0912595664
http://thanhbinhauto.com/26624/detail-50-ThanhBinhAuto_khai_truong_chi_nhanh_thu_3_tai_Da_Nang,_142.htm

--
TPHCM
ThanhBinhAuto Quận 5 ; 31 Phan Văn Trị , phường 2, quận 5 , TPHCM
ĐT : 0918018970
http://thanhbinhauto.com/25938/detail-57-Tung_bung_khai_truong_ThanhBinhAuto_quan_5_TPHCM.htm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hotline : Hà nội    0913. 51 0033
              Sài Gòn  0918. 018 970
              Đà Nẵng 0912. 595 664
              Huế        0905. 622 149