Đèn vàng gáo to - MH 2108

Giá: 499.000₫

Tình trạng: Call

Đèn vàng gáo to Phù hợp với các xe gầm cao, có cản Inox phía trước

Đèn vàng gáo to 

Phù hợp với các xe gầm cao, có cản Inox phía trước